Kinesiologi

Kinesiologi är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten.

Man kan säga att kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som kombineras med österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar leder till ohälsa och kan spåras genom att testa muskelspänning.

Man har funnit att alla muskler i kroppen  är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar , akupunkturmeridianer, vitaminer , mineraler och andra delar av kroppens nerv-och energisystem.
Ordet Kinesiologi kommer från grekiskan och betyder ”rörelse-lära” (kinesis och logos)

Användningsområde:

  • Ont i; huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter osv
  • Matsmältningsbesvär, allergier och överkänslighet mot; födoämnen, pollen, olika djur.
  • Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet.
  • Sömnproblem, fobier, depressioner.
  • Läs-och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
  • Mentala obalansser: stress, oro, ångest, trauma