Hälsorådgivning

Vi går igenom din livssituation. Utreder och hittar orsaken till ett ev. problem. Vi motiverar och diskuterar livsmedel, motion och andra faktorer som påverkar din välbefinnande.
Tränar du för mycket? för lite? Får du den återhämtning du behöver? Hur är det med sömn?
Du får enkla verktyg till din hjälp som i kombination med kunskap kommer att ge avgörande effekt.