Massage

Massagens goda effekter
 Massage har rehabiliterande och förebyggande effekt användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:
• Ökar blodcirkulationen i musklerna (den ökade blodcirkulationen innebär en bättre borttransport av slaggprodukter från musklerna)
• Ökar lymfcirkulationen och stärker immunförsvaret (immunförsvaret blir mer motståndskraftigt om man masserar regelbundet, lymfan hämtar upp slaggprodukter och överblivna proteiner i cellerna)
• Har en avslappnande effekt på kroppen, ger en djupare och lugnare andning (antistresshormonet oxytocin frigörs, vilket ger kroppen en lugnande och avslappnande effekt, blodtrycket och pulsen sjunker och vi tolererar smärta bättre, Serotonin och dopamin ökar i snitt ca 30 %)
• Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
• Ger en ökad kroppskännedom
• Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
• Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
• Motverkar spänningar vid smärttillstånd
• Motverkar stress  (Hormonet NGF -Nerve Growth Factor frigörs och stimulerar nervsystemets funktion och utveckling)
• Ökar vår koncentrationsförmåga
• Ökar kroppens allmänna välbefinnande
• Gör spända muskler mjuka och elastiska