För Företag

Fysiskt och psykiskt underhåll av personal borde vara lika självklart som fysisk underhåll av maskiner.

En del i det mänskliga underhållet är en väl fungerande friskvård, som möjliggör att personalen gör ett bättre jobb och att sjukfrånvaron hålls nere.

Friskvårdsinsatser kostar pengar men den investeringen ge utdelning!

En god hälsa, och god fysisk status, är viktiga förutsättningar för att minska risken för en nedgång i effektivitet, kostnader för sjukfrånvaro, belastningsskador och kostnader för rehabilitering.

Hands On Health erbjuder hjälp att bygga upp ett program för friskare företag.  Att ta fram tillsammans med företaget en målsättning och skapar en förebyggande friskvård i olika former.
Företag som är beredda att investera och mäta effekten av ett strategiskt friskvårdsarbete kan räkna med positiva ekonomiska resultat.

Punkter som kan ingå i sådant program kan vara bland annat

Översyn av ergonomi på arbetsplatsen
Hälsoprofilbedömning
Utbildning/föreläsningar i hur man förbättra sin fysiska status och hälsa
Massage
Riktade personliga insatser i form av samtal mot frekvent korttidssjukskrivna
Pausgymnastik

Listan kan göras lång, det viktiga i den processen är att företaget får en handlingsplan och ”sätter ribban” för målsättningen.

Friskvårdstips till chefen:
Baka in hälsa i utvecklingssamtalen
Lägg upp en plan och avsätt resurser för friskvård
Se till att hela ledningen är med på noterna
Hitta lustfyllda aktiviteter.