Enzymer

Enzymerna som vår kropp använder sig av kan indelas i tre kategorier: metaboliska enzymer, matsmältningsenzymer och matenzymer. Kroppen kan själv tillverka de första 2 kategorierna, matenzymer får vi i oss från födan genom att äta rå föda. De metaboliska enzymerna kan kroppen endast tillverka i begränsad mängd och när den begränsningen är nådd dör vi. Men det som är av avgörande betydelse här är att om vi tillför matenzymer genom att äta rå föda kan kroppen använda sig av dessa genom att enkelt omvandla dem till matsmältningsenzymer. Detta medför att kroppen inte behöver slösa med de metaboliska enzymerna och förbruka dem genom att behöva omvandla dessa till matsmältningsenzymer för att ta hand om det kostsamma matsmältningsarbetet! Man sparar då på kroppens begränsade enzymreserv.  “Livet upphör när den metaboliska enzymaktiviteten är så försvagad att den inte längre kan fortsätta med uppbyggande enzymreaktioner. Detta är tydliga tecken på hög ålder. Hög ålder och försvagad metabolisk enzymaktivitet är synonyma med varandra. Om vi skjuter upp denna försvagning kan det som vi kallar hög ålder istället bli de gyllene åren i vårt liv.” (Dr Edward Howell)

Att tillföra kroppen olika dyra enzympreparat är inget som jag vill rekommendera. Dessa isolerade enzymer är inte alls lika bra som de som redan finns i levande och rå vegetabilisk föda då de samverkar med andra ämnen i födan. Jag ger istället rådet att man lär sig tugga födan noggrant samtidigt som man tillför extra enzymer genom Råsafter, Groddar och Gröna drinkar om man känner behov av det.

För att öka enzymaktiviteten och kraftigt förbättra näringsvärdet på Nötter, frön, bönor och sädeskorn kan man blötlägga dem över natten.
Alla dessa innehåller enzymhämmare som ser till att de inte ska börja gro förrän det blir gynnsamma förhållanden vilket betyder sol och framförallt Vatten i form av regn. Enzymhämmarna ser till att frö och nötter stannar i ”dvala” genom att de blockerar både livskraften och framförallt att enzymerna aktiveras. När förhållandena blir mer gynnsamma och det kommer regn kan man förenklat säga att enzymhämmarna ”låses upp” vilket genast innebär att livskraften och enzymerna aktiveras, frigörs och det börjar gro. Därför är det extra hälsosamt och näringsrikt att äta t ex blötlagda nötter, sädeskorn och frö. Tack vare dessa enzymhämmare klarar sig frön och sädeskorn i vissa fall upp till flera årtusenden! Detta har ofta påvisats när arkeologer har funnit säd eller frö i utgrävningar och sedan lyckats plantera dessa med framgång. Den växt som innehåller störst mängd enzymhämmare är Sojabönan vilket gör att den är väldigt svårsmält för våra magar. Detta är en av flera anledningar till att jag rekommenderar sparsamhet med den. Enzymhämmarna neutraliseras om man groddar eller fermenterar sojabönorna. När det gäller alla nötter, solrosfrö, pumpafrö och sesamfrö innehåller de jämförelsevis väldigt små mängder enzymhämmare, undantaget är jordnöten (som egentligen inte räknas som en nöt!) vilken innehåller stora mängder enzymhämmare. Därför är de är helt okej att äta som de är men för att ytterligare öka deras innehållsvärde av näring, enzymer, livskraft och energi rekommenderar jag blötläggning av framförallt nötterna i Klorfritt vatten.

Utan enzymerna kan kroppen inte göra någonting med vitaminer, mineraler, hormoner, proteiner, kolhydrater, fett o s v. Det är enzymerna som ser till att kroppen kan använda sig av dessa ämnen. Mineralerna, vitaminerna, fettsyrorna, proteinerna och kolhydraterna är byggstenar och bränsle till våra celler. Enzymerna är arbetarna och hormonerna är arbetsledare. Chef över hormonsystemet är hypofysen. För att hormonsystemet och hypofysen ska fungera krävs det närvaro av enzymer. Enzymerna är alltså livsviktiga för oss då alla kroppsfunktioner är helt beroende av enzymer för att det ska ske något överhuvudtaget såsom t ex andningen, hjärtslagen, matsmältningen, ämnesomsättningen, nervfunktionen, immunförsvaret, alla kroppsrörelser, hormonerna, kroppens alla avgiftningsprocesser, tankar och känslor o s v. Levern, som är kroppens ”hälsoregulator” genom att säkerställa vad som ska tas bort från kroppen (t ex gifter och slaggämnen) och vad som ska tillåtas komma in i kroppen (t ex näring och byggnadsmaterial till kroppens alla vävnader), är oerhört beroende av enzymer i alla sina processer. Utan enzymerna skulle många livsviktiga kemiska reaktioner inte kunna ske i kroppstemperatur. När ett enzym har fullgjort sin uppgift i kroppen så är det förbrukat och förstörs. Därför är det mycket viktigt att kontinuerligt ”fylla på” med enzymrik föda. ”Visste du att allting som lever här på jorden vibrerar av liv, på grund av enzymer? Varje växt, djur och människa lever tack vare enzymer.” (Harvey Diamond i boken ”Lev utan smärta”)

Hiromi Shinya, som skrivit en mycket läsvärd bok om enzymer, påpekar att enzymerna är en nödvändig beståndsdel för att allt levande ska leva! Dr Shinya, som är en av världens mest framstående experter på mag-tarmkanalen, har forskat i 45 år på enzymernas roll för hälsan. Han har behandlat många cancersjuka patienter med olika sorters cancer och efter att han har opererat bort all synlig cancervävnad eller tumörer sätter han patienten sedan på en mycket enzymrik diet. Han är mycket kritisk till den normala cancerbehandlingen med kemoterapi (cellgifter) och strålbehandling och hans behandling med enzymrik föda är överlägsen all annan känd cancerbehandling. Bland alla hans tusentals cancerpatienter har aldrig ett enda återfall av cancer skett! Så viktigt är det med enzymrik föda, inte bara i behandlingen av cancer och andra sjukdomar, utan också för att förebygga dessa hemska och onödiga lidanden. Enzymerna hjälper till med att neutralisera och oskadliggöra gifter och skadliga bakterier överallt i kroppen – d v s om de inte förbrukas till att smälta och bearbeta enzymfattig föda! Enzymrik föda är något av det absolut bästa man kan ge sitt immunförsvar vilket Hiromi Shinya, Ann Wigmore, Norman Walker, Edward Howell, Gabriel Cousens m fl har konstaterat genom deras dagliga arbete med att hjälpa svårt sjuka patienter till ett friskt liv. Enzymrik föda medför samtidigt att kosten är naturlig, slemlösande, basbildande, levande och väldigt näringsrik.

Källa: rubenshalsa.se