Vad ska man äta?

Enligt min mening och egna erfarenheter är det viktigt att födan är så naturlig som möjligt!
Med detta menar jag att den absolut inte ska vara raffinerad, sönderkokt, behandlad med kemikalier, konserverad, bestrålad o s v.
Det av yttersta vikt att få i sig framförallt Enzymer, vitaminer och mineraler i sitt naturliga tillstånd, vilket innebär i sitt obehandlade och råa tillstånd som vi finner dem i Nötter, Frukter, bär och grönsaker. Jag anser att vi borde ta mera notis om hur det är ställt med våra husdjur. Dessa stackare drabbas, så gott som var och en av dem, av välfärdssjukdomar såsom fetma, reumatism, hjärt- och kärlsjukdomar, tarmsjukdomar, diabetes m m. Dessa sjukdomar existerar inte hos de vilda djuren! Men så fort vi börjar att ta hand om dem och börja ge dem av ”vår egen föda” så mår de dåligt.

Följande 2 citat ger ett tydligt och klart budskap:

”I många år har man på olika universitet i världen genomfört djurförsök för att utröna kostens betydelse för hälsan. Den tjeckiska fysiologen Bernasek redogjorde 1964 i ett föredrag för ytterst intressanta resultat. Han gav råttor en kost som var sammansatt precis efter vetenskapens rekommendationer för idealkosten. Men den innehöll enbart dessa i tabellerna nämnda ämnen i kemiskt ren form. Djuren växte, utvecklades normalt och blev ganska gamla, men deras ungar var klena och sjuka. De drabbades av flera av våra folksjukdomar. De följande generationerna föddes med missbildningar, bla felaktiga tandställningar och varje generation blev sjukare än den förra trots samma föda. Den fjärde generationen var steril eller födde döda ungar. När man gav de sjuka djuren en för dem naturlig kost, rått vete, som tillägg till försökskosten blev de så småningom friska. Tillfrisknandet dröjde längre ju längre gruppen hade blivit utsatt för försökskosten, det kunde dröja upp till fyra generationer. Men frisk blev försöksgruppen i alla fall, också från sjukdomar som hade funnits i flera generationer i ”familjen”. Kollath anser att försöken visar att kosten också påverkar genernas näringstillförsel. Han redogör för flera liknande försök med likartade resultat. Dr. Weston Price har med en fotoserie visat att käkformen och tandställningen hos människor som tillhör samma släkt är beroende av kostfaktorer. När en människa blir utsatt för ogynnsamma livsvillkor, framför allt bristfällig kost, så är det de enskilda cellerna som försvagas och med dem de enskilda celldelarna, alltså också kromosomerna med sina miljoner gener. Dessa gener eller anlag består av en viss materie som för sin uppbyggnad och fortlevnad naturligtvis är beroende av lämpligt råmaterial, men precis som allt annat kan också generna repa sig när födan rättas till.” (Ursula Jonsson i boken ”Nu räcker det!”)

”Forskare har gjort intressanta djurförsök där man låtit försöksdjur äta enbart kokt föda. Detta har dramatiskt ökat uppkomsten av sjukdomar hos försöksdjuren. Vid vissa försök har man inte kunnat följa kostens verkningar på försöksdjuren längre än till fjärde generationen – därför att den kokta födan har haft en så devitaliserande inverkan att den slutligen lett till en 100-procentig sterilitet bland de djur som lyckats överleva i försöken! För varje ny generation av försöksdjuren som kom fram så ökade sjukdomsfrekvensen, födelsedödligheten och även steriliteten, tills den blev total och försöksdjuren dog ut. Om sådana resultat redovisades av massmedia, skulle de öppna ögonen på folk och få dem att börja ställa besvärande frågor om husmanskosten. Den dolda faran i vårt dagliga bröd är en verklighet som får betalas med sjukdomar och lidanden. Jämför man vår husmanskost med den föda som finns i många u-länder blir den nästan heligförklarad. Jämför man husmanskosten med färsk, rå vegetarisk föda så ökar husmanskosten förekomsten av våra s.k. civilisationssjukdomar, t.ex. allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar och cancer.” (Raimo Heino i boken ”Nya naturläkarboken”)

När man utesluter vissa ”livsmedel” (de kanske borde  kallas för dödsmedel istället?) från sin kost så har många människor blivit botade från sina välfärdssjukdomar. Det är nog så viktigt att se till VAD som åker in i munnen, men jag själv är av den åsikten att det faktiskt är ännu viktigare att utesluta eller kraftigt minska ner vissa födoämnen som tar kraft, energi och näringsämnen från kroppens egna resurser. De 4 vita dödsmedlen – Socker (och alla syntetiska sötningsmedel, Aspartam i synnerhet!), Vitt mjöl, Salt och Mjölk bör enligt min mening uteslutas helt eller minskas till ett absolut minimum. Titta på många naturfolk som levt isolerade från vår ”välfärd” och aldrig har hört talas om dessa sjukdomar förrän de börjar ta till sig den sk civiliserade livsstilen. Då kommer dessa sjukdomar till dem som en blixt från en klar himmel.

Källa: rubenshalsa.se